Directe oplossingen

Vermoeidheid - Directe oplossingen

Oefening 1 – De kracht van loslaten

Duur : 10min.

We leven in een situatie die wordt gekenmerkt door kwetsbaarheid en controleverlies.
Wij die zo graag de gebeurtenissen controleren, zijn nu niet in staat om te beïnvloeden wat er gebeurt: dat is frustrerend en uitputtend en maakt ons machteloos. We beleven een kloof tussen het terrein (‘allrisk’, onveiligheid, maatschappelijk egoïsme) en onze nobele, rechtvaardige ideeën. Veel zorgverleners hebben een identiteitsschok.

Een eerste sleutel is het onderscheid maken tussen wat we kunnen controleren en wat we niet kunnen controleren, wat we moeten loslaten en waarvan we afstand moeten nemen.

  MAAK EEN LIJST van alles wat je bezighoudt op dit moment per domein.

  VERDEEL deze elementen over de TWEE CIRKELS HIERONDER : wat ik kan controleren en wat ik niet kan controleren

  Wat stel je vast ? Welke beslissing kan je op dit moment nemen ?

Herhaal deze oefening regelmatig. Het zal je helpen om te leren loslaten.

Oefening 2 – Energiemunten

Duur : 5min.

We beschikken over een beperkte voorraad energiemunten. Als ze op zijn, zegt het lichaam “STOP”. De machine valt stil. Rust is de enige oplossing. Maar uit een groot aantal studies blijkt dat sommige activiteiten onze hulpbronnen juist kunnen hernieuwen.

Je krijgt de kans om je inkopen te doen. Kruis hieronder de activiteiten aan die je vertrouwd zijn en die je regelmatig uitoefent.

Jetons énergie

Hoe kan je die activiteiten in je agenda passen ? Op welk moment van de week ? Met wie ? Vanaf wanneer ?

Oefening 3 – De roos van mentaal welzijn

Duur : 15min.

Hoe kan je je mentale welzijn herstellen ?

Onze mentale gezondheid is gebaseerd op een evenwicht tussen vijf sleutelbegrippen: hulpbronnen, plezier, vooruitgang, betrokkenheid en vervulling van behoeften. Als we vermoeid zijn, dan is dat evenwicht verbroken.
Vul de roos van het mentaal welzijn aan :

  Schrijf alles op wat je momenteel plezier verschaft (uitstappen, sport, werk) en wat je plezierreservoir vult.

  Inventariseer alle projecten die je op korte termijn alleen of met een team wil uitwerken.

  Noteer de activiteiten die voor jou zinvol zijn, die jou dankbaarheid verlenen (tijd geven, vrijwilligerswerk).

  Maak een lijst van alle activiteiten die je energie geven.

  Inventariseer al je behoeften die momenteel vervuld worden.

Is je plezierreservoir gevuld ?

Heb je je Himalaya(project) geïdentificeerd ?

Vind je je activiteiten zinvol ?

Worden je behoeften vervuld ?

Oefening 4 – Je grenzen aangeven

Duur : 15min.

Onze grenzen kunnen ons helpen en ons beperken. Ze zijn te vergelijken met een OPHAALBRUG die we omhoog doen om de toegang te verhinderen en neerlaten om die toe te laten. Iemand anders heeft niet per se dezelfde verlangens, behoeften en standpunten als jij. Rekening houden met iemand anders betekent niet dat jij systematisch moet plooien voor zijn of haar wensen. Nee, je gaat je grenzen aangeven. Grenzen aan “ja, geen probleem”. Grenzen die bepalen vanaf waar het “nee” is. En daartussen een gebied waar ruimte is voor onderhandeling.
Concreet…

Als zorgverlener :

  •  Beleef je situaties waarin wordt binnengedrongen in jouw innerlijke ruimte (je waarden en je behoeften) ?
  • Wat is de grens die je graag zou trekken en die een groot verschil voor jou zou maken ?
  • Tegenover wie en hoe ga je die grens aangeven (zie fiche EMOTIES) ?

Als ouder :

  • Beleef je situaties waarin wordt binnengedrongen in jouw innerlijke ruimte (je behoeften) ?
  • Wat is de grens die je graag zou trekken en die een groot verschil voor jou zou maken ?
  • Hoe ga je die grens aangeven (zie fiche EMOTIES) ?

Als partner :

  • Beleef je situaties waarin wordt binnengedrongen in jouw innerlijke ruimte (je behoeften) ?
  • Wat is de grens die je graag zou trekken en die een groot verschil voor jou zou maken ?
  • Hoe ga je die grens aangeven (zie fiche EMOTIES) ?

Ik stel mijn grens met gebruik van de ik-vorm (assertiviteit) en ik geef mijn behoeften aan. Ik kruip niet in mijn schulp en ik gedraag me niet onderdanig.