Oplossingen op korte termijn

Emoties - Oplossingen op korte termijn

Oefening 1 – Het beheersen van negatieve emoties

Duur : 30min.

 • Iemand die zijn emoties goed begrijpt, kan onderscheid maken tussen de trigger en de oorzaak.
 • Iemand die zijn emoties niet goed begrijpt, zal altijd aan de trigger blijven hangen.

De persoon die zijn emoties goed gebruikt, zal proberen te zien welke veranderingen hij in zijn leven moet aanbrengen (bv. vakantie nemen). De persoon die zijn emoties niet gebruikt, vraagt zich niet af wat zijn emoties betekenen en verliest een kans om belangrijke dingen in zijn leven te veranderen.

Wanneer een behoefte niet bevredigd of aangepakt wordt, zal er een emotie ontstaan.

Deze emotie zal des te intenser zijn als zij verband houdt met een van onze waarden.
We gaan een systeem ontdekken voor het oplossen van de emoties binnen het bereik van iedereen. Het volstaat om het pad van de emotie te volgen. Een innerlijk conflict is ontstaan. Opgepast, trap niet in de valkuil om de oorzaak van onze behoefte te verwarren met de trigger.

We denken na over alle manieren om een behoefte te bevredigen, creatief en zonder barrières. Beoordeel deze manieren vervolgens op hun haalbaarheid, of we er controle over hebben of niet.

IntelligenceEmotionnelle_NL

We stellen ons het volgende geval voor.

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE

Caroline komt vrijdag thuis van een lange dag op het werk. Ze gaat meteen achter het fornuis staan om het eten klaar te maken. Haar partner heeft commentaar op haar kookkunst en de duur. “Is het nog niet klaar?” Ze ontploft.

REACTIES

 • Wat zijn haar gevoelens ?
  Ze voelt zich gekwetst, vernederd, niet gerespecteerd.
 • Welke woorden worden er gesproken ?
  Ze zegt geen woord.
 • Wat zijn haar gedragingen ?
  Ze verlaat de keuken, ze slaat de deur dicht, ze zondert zich af.

EMOTIE

 • Wat is de emotie (angst, boosheid, verdriet, walging) ?
  Ze is boos.

TRIGGER

 • Welk element was de trigger ?
  De opmerking.
  Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de trigger en de onderliggende oorzaak.

OORZAAK VAN DE EMOTIE

 • Wat is de oorzaak van dit innerlijke conflict ?
  De hoofdoorzaak kan zijn dat Caroline gewoon aan het einde van haar Latijn is.
  Het kan zijn dat de onderliggende oorzaak een probleem in de relatie is.
  Het kan zijn dat de hoofdoorzaak een probleem met eigenwaarde is.

BEHOEFTE

 • Wat is haar onvervulde behoefte ?
  Ze voelt zich aangevallen in haar behoefte aan veiligheid.
  Ze voelt zich aangevallen in haar behoefte aan waardering.

WAARDEN

 • Welke waarde is voor haar het belangrijkst ?
  Respect
  Waardering.

CORRIGERENDE ACTIES

 • Wat kan Caroline nu doen om beter te leven volgens haar behoeften ?
  Zij zal proberen te begrijpen wat deze emotie haar vertelt :
  Misschien is zij aan het eind van haar Latijn en heeft zij behoefte aan vakantie ?
  Misschien lijdt Caroline aan een gebrek aan waardering en moet ze daarover met haar partner praten ?
  Misschien heeft ze niet de tijd genomen om de spanning van de werkdag los te laten ?

Denk aan een beroepsmatige situatie die je zwaar op maag ligt.

Je hebt een van de 6 basisemoties ervaren.
Beschrijf gedetailleerd de situatie (5W1H: Wie ? Wanneer ? Wat ? Waar ? Hoe ? Waarom ?).
Gebruik nu de tabel voor het beheersen van de emoties.

Denk aan een privésituatie die je zwaar op maag ligt.

Je hebt een van de 6 basisemoties ervaren.
Beschrijf gedetailleerd de situatie (5W1H: Wie ? Wanneer ? Wat ? Waar ? Hoe ? Waarom ?).
Gebruik nu de tabel voor het beheersen van de emoties.

Oefening 2 – De cultuur van positieve emoties

Duur : 15min.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat we allemaal in meer of mindere mate beïnvloed worden door onze negatieve vooringenomenheid.

Wij worden inderdaad vaak meer aangetrokken door elementen of situaties die ons storen of die ongemakkelijk zijn. Zo slaan we meer negatieve elementen op in onze dag dan positieve. Om deze vooringenomenheid tegen te gaan, kunnen we doelbewust onze aandacht vestigen op wat ons een goed gevoel geeft, op wat comfortabel, bevredigend en aangenaam is. Een blijk van welwillendheid vult indirect ons reservoir.

Gedurende 1 maand kies je aan het begin van elke week 3 positieve acties uit de volgende 12 acties.

EmotionsPositives_NL