Symptomen & effecten

Slaap - Symptomen & effecten

1. TUNNEL VAN PROBLEMEN ?

Diverse factoren zijn van invloed op de slaap.

 • Ze kunnen extrinsiek zijn, zoals lawaai, temperatuur, comfort, sociale omgeving en licht.
 • Ze kunnen ook een intrinsieke oorzaak hebben, zoals onze manier van leven, familiale problemen, sociale of professionele problemen, werkstress, voedingsgewoonten, persoonlijke conflicten of schermgebruik.

Het is interessant om te kijken naar de factoren die je slaap verstoren. Bekijk de onderstaande figuur.

Ga comfortabel zitten.

Ga na welke factoren jouw slaap verstoren. Zet ze in volgorde van belang.
1.
2.
3.
Kan je een snelle, simpele oplossing vinden voor sommige problemen ? Zo ja, hoe ?

2. WELKE GEVOLGEN HEEFT EEN STORING VAN ONZE NACHTTREIN ?

Gezondheid hangt samen met de kwaliteit van de slaap.

De rusttijd beïnvloedt het organisme op verschillende niveaus: metabolisch, psychologisch en fysiologisch. Ons organisme heeft slaap nodig om de noodzakelijke functies voor onze ontwikkeling en een goede gezondheid te kunnen vervullen.

Een regelmatig gebrek aan slaap verzwakt het organisme en kan dus gevolgen hebben op korte en op lange termijn.

Op korte termijn

 • Energietekort
 • Slaperigheid
 • Moeilijk concentreren
 • Stemmingswisselingen
 • Isolement
 • Geïrriteerdheid

Op lange termijn

 • Emotionele problemen (triestheid, angst, depressie)
 • Geheugenverlies
 • Informatieverwerking
 • Familiale en professionele conflicten
 • Vertroebelde geest

Je kampt met slaaptekort.

Welke gevolgen heeft die disfunctie voor jou ?