Emoties

Emoties - Inleiding

Emoties bepalen ons leven ... en meestal zijn we er ons niet van bewust.

We gaan proberen te begrijpen hoe dit werkt en hoe we met onze emoties kunnen leven. Misschien beleef je momenteel persoonlijke of gezamenlijke emoties (als koppel, in de familie, in de maatschappij…) die je moeilijk kunt beheersen ? Emoties doen ons dingen zeggen waar we soms spijt van krijgen en waardoor we buitensporig gedrag vertonen.

Onze emoties sturen ons signalen.

Signalen die we meestal negeren. Maar door deze signalen op te vangen, kunnen we iets beter begrijpen waarom we reageren en kunnen we de onvervulde behoeften herkennen die ons in een bijna oncontroleerbare toestand brengen.

Want emoties zijn steeds het gevolg van een behoefte!

Als de emotie positief is, dan is aan een behoefte voldaan. Ik ben gelukkig omdat deze persoon mij respect heeft getoond, bv. “hij luistert naar mij”. Dit bevredigt mijn behoefte aan erkenning, mijn behoefte om in een relatie te zijn, mijn behoefte aan respect … Positieve emoties wekken dopamine op, het gelukshormoon. Weet je nog hoe goed je je voelt na een mooi compliment ?

Wanneer de emotie echter negatief is, betekent dit dat een behoefte niet is vervuld (vaak onbedoeld). Ik voel me niet gerespecteerd, of er wordt niet naar me geluisterd … Er heerst wantrouwen, of zelfs angst of woede. Ter illustratie: voor een woedeaanval van 1 minuut heb je 1 uur nodig om de cortisol te verwijderen. Je hebt het al wel eens meegemaakt. Na een woedeaanval duurt het enkele uren om je emotioneel evenwicht terug te vinden. Daarnaast heb je 7 positieve nieuwtjes nodig om een negatief nieuws te compenseren.

Emotie is een natuurlijke, automatische reactie.

Dus laten we proberen het te beheersen in plaats van het te bestrijden of ervoor weg te lopen. Dit is wat wij in deze module zullen proberen te ontdekken.