Oplossingen op korte termijn

Stress - Oplossingen op korte termijn

2. MIJN STRESS KENNEN

Oefening 1 – Automatische gedachten

Schadelijke gedachten veroorzaken onnodig energieverbruik.

We weten dat een gedachte leidt tot een emotie en vervolgens tot een gedrag. Om het niveau van de stressreactie te veranderen, moeten we onze gedachten veranderen. Ten eerste door ons ervan bewust te worden, ze te identificeren en na te gaan hoe ze onze reacties bepalen.
We gaan al deze automatische gedachten herkennen, want ze brengen sombere gedachten in ons leven. Dat doen we door ons gedrag in stress-situaties te analyseren. Het veranderen van een klein aantal gedachten en emoties zal een groot verschil maken in je verhouding tot het leven.

  • Geef aan hoe vaak je te maken hebt met de onderstaande schadelijke gedachten.
  • Omcirkel de automatische gedachte waar je door geobsedeerd bent.

 

 Alles of niets. De gedachte is niet genuanceerd. Er zijn twee categorieën: ‘goed of slecht’, ‘wit of zwart’.

NOOIT SOMS MEESTAL

 Systematische afwijzing van het positieve. Ik verander neutrale of positieve ervaringen in negatieve. Alleen het negatieve beeld van de dingen overheerst.

NOOIT SOMS MEESTAL

 Voorbarige conclusies. Ik concludeer negatief, ook al zijn er geen specifieke feiten om dat te ondersteunen.

NOOIT SOMS MEESTAL

 Foute voorspelling. Ik voorspel het ergste en overtuig mezelf ervan dat de voorspelling door de feiten wordt bevestigd.

NOOIT SOMS MEESTAL

 Dramatisering. Ik vergroot het belang van mijn fouten, mijn angsten of ik minimaliseer mijn kwaliteiten. Ik focus op een negatief aspect.

NOOIT SOMS MEESTAL

 ‘Ik moet’ en ‘ik zou moeten’. Ik overstelp mezelf met ‘moeten’ en ‘zou moeten’. Ik voel me schuldig.

NOOIT SOMS MEESTAL

 Etikettering. In plaats van een simpele fout toe te geven, geef ik mezelf een algemeen negatief etiket “Ik ben toch waardeloos” of “Dat gaat me nooit lukken!” ». En ik plak ook een etiket op anderen wanneer hun gedrag onaangenaam is.

NOOIT SOMS MEESTAL

 Verpersoonlijking. Ik neem de verantwoordelijkheid voor elke gebeurtenis zonder de oorzaak te zijn. Dit opent de deur naar schuldgevoel.

NOOIT SOMS MEESTAL

Noteer de automatische gedachte die uit deze oefening naar voren komt.

Oefening 2 zal helpen om deze gedachte weg te nemen.

Oefening 2 – Automatische gedachten

De SWITCH-methode

Mislukkingen blijven in je hoofd zitten. Ik heb het geprobeerd, maar is niet goed gegaan…
Laten we proberen om een negatief beeld te vervangen door een positief beeld.

  Bepaal wat je wilt veranderen.

  Zoek een beeld dat deze interne staat van ongerustheid illustreert. Beschrijf het.

 Zoek nu een positief beeld dat overeenkomt met de gewenste toestand.

 Laat dit positieve beeld geleidelijk groter worden, zodat dit het negatieve beeld bedekt. Zodra het positieve beeld het negatieve beeld bedekt, eindig je met een wit scherm.

 Herhaal de techniek 5 keer, en roep elke keer het woord SWITCH als je het slechte beeld omzet in een goed.

Oefening 3 – Omgaan met schadelijke gedachten

Om automatische gedachten toe te laten en te overstijgen, kan je de volgende tabel downloaden en methodisch invullen. Voor een doeltreffend gebruik van deze oefening is het belangrijk ze te herhalen.

PenseesNuisibles_NL