Slaap

Slaap - Inleiding

Vermoeidheid gaat vaak samen met slaapproblemen.

Vermoeidheid en slaap voeden zichzelf. Je hoeft maar een paar slechte nachten of te korte nachten te hebben om te merken welk effect slaapgebrek heeft op je energieniveau. Slaap is een fysiologische behoefte die niemand kan missen.

Een onderzoek in april en mei 2020 van de VUB en CHU Brugmann bij 7000 mensen uit diverse Europese landen gaf aan dat bijna 20 % van de ondervraagden symptomen van slapeloosheid vertoonde. Dit resultaat wordt verklaard door de angst en depressieve gevoelens die worden veroorzaakt door het coronavirus.

Maar het onderzoek van de VUB toont ook aan dat andere mensen juist beter geslapen hebben tijdens de pandemie, bijna één op de tien personen. Mensen die minder stress hebben tijdens de gezondheidscrisis slapen langer en regelmatiger.

We hebben allemaal wel eens een slechte nacht. Maar vanaf wanneer wordt dat een probleem? Wanneer de nacht geen herstellende functie meer heeft, dan heeft ze geen zin meer. Gezondheid is nauw verbonden met de kwaliteit van de slaap. Een kwalitatief of kwantitatief gebrek aan slaap kan nefaste gevolgen hebben. De slaap verliest haar nut van het temperen van spanningen, bestrijden van angstgevoelens, bevorderen van herstel (fysiek en mentaal) en organiseren van informatie.

Meerdere factoren beïnvloeden de kwaliteit van de slaap en het herstellend vermogen, zoals de emoties die je ondervindt tijdens de dag, de omgeving (licht, lawaai), sociaal isolement, levensgewoonten, activiteiten die veel aandacht vragen, professionele of familiale conflicten en angstgevoelens.

Stap voor stap zullen we de wereld van de slaap verkennen, leren begrijpen en concrete oplossingen naar voren te brengen waarmee je de slaapkwaliteit terugkrijgt die je vergeten of kwijtgeraakt was.