Oplossingen op middellange termijn

Stress - Oplossingen op middellange termijn

Oefening 1 – De planning

Duur : 15min.

Hoe ontlasten we onze geest zo veel mogelijk van alle dingen die we moeten doen ?

Het is daarbij belangrijk dat je je tijd goed beheert, dat je gebruik maakt van je agenda, dat je in staat bent om je stappen te plannen en dat je erin slaagt om in het moment te blijven. Het volgende is belangrijk :

  elke dag van de week heeft een eigen kenmerk. Bijvoorbeeld maandag is wasdag, dinsdag is strijkdag, woensdag is…

  elk sleutelmoment heeft een scheidingslijn die de ochtend, middag, namiddag en avond aangeeft. Die scheidingslijn is een vaste activiteit, soms een simpele dagelijkse activiteit, zoals een maaltijd, een autorit, de kinderen wegbrengen of ophalen. Iets korts dat de dag op een systematische manier onderbreekt.

Je merkt ook dat anticiperen de aandacht stimuleert, dat je iets beter waarneemt als je het verwacht. De agenda is een extern hulpmiddel dat altijd de tijd, de plaats en de activiteit bevat.

To do-lijst

  Maak een lijst van alle taken voor die week.

  Schrijf op hoeveel tijd elke taak je zal kosten.

  Beslis nu welke taken belangrijk en dringend zijn.

Verdeel deze taken over je weekplanning

  Plan en doe de taken die te maken hebben met werk en vervoer.

  Plan de tijdsblokken waarin je rust.

  Plan de huishoudelijke taken.

  Plan momenten waarop je voor anderen zorgt.

  Plan de momenten om voor jezelf te zorgen.

  Voorzie buffermomenten voor het onverwachte (40% van de werktijd), dus plan slechts 60% van je werktijd.

  Plan bubbels en mini-bubbels (15 min. voor twee uur).

Uitvoering

  Werk de begonnen taken zo goed mogelijk af.

  Controleer jezelf na elke werkdag.

  Identificeer dagelijks je ‘tijdrovers’.

  Geef jezelf een kleine beloning.